Brahmacharya – återhållsamhet. Själva ordet kan få mig att känna mig lite kvävd. Vadå hålla tillbaks? Jag vill ju bara hänge mig åt livet så mycket jag kan, låta hedonisten i mig fullkomligt få leva ut. Men på vems bekostnad?

Brahmacharya skulle jag säga refererar till hur man distribuerar sin energi. Det är något jag kan relatera till på ett helt annat sätt. Jag upplever nämligen inte att min energi är outtömlig. Jag kan ganska lätt känna att jag blir trött om jag tömmer mig på för mycket kraft. Min lärare i naturmedicin förklarade det som att varje individ bär
ett krus med essens/livskraft inom sig. Hur mycket essens som finns att tillhandahålla med i kruset från början är individuellt. Vi bär alltså till viss del på olika mycket grundläggande livskraft. Detta får vi ta vara på utifrån våra egna förutsättningar.

Så därför har jag kanske blivit en person som inte vill vara med på allt, utan väljer gärna att bara stanna hemma och ta det lugnt. Det har blivit så med åren. När jag var yngre gav jag mig betydligt mer hän och sökte konstant efter upplevelsetoppar. Jag levde på de här topparna och de lever fortfarande kvar inom mig som oerhört starka minnen. Jag är tacksam för de upplevelser jag haft. Fast någonstans på vägen började livet ändra sig. Jag tänker mer på hur jag spenderar min energi och hur jag riktar den.

Vi kan också se till att fylla det här kruset med kraft. Yogan och naturen är exempel på vad som fyller på mitt förråd av livskraft. Därför finns det ett värde i att välja sina aktiviteter medvetet. Att väga in hur energinivån påverkas i sina beslut. Vi påverkas av miljön vi vistas i, människorna omkring oss, den information vi tar in och sänder ut. Brahmacharya menar alltså, att när vi strävar efter att leva vårt liv med måtta, kan vi uppnå en mer stabil harmoniserad balans i livet. En tillvaro där vi känner oss konstant vitala. Var medveten om dina livsval och se till att fylla på med kraft för att hålla ett jämnt energiflöde.