Tänk att jag äntligen har börjat manifestera mitt yrkesliv efter mitt
hjärta.. det var många andra vägar som behövde prövas först.. men nu
har resan börjat. Jag är så tacksam för alla möjligheter som öppnas upp
och för det stöd jag får av min sambo Jonas. Min ekonomi är just nu näst
intill obefintlig och utan honom hade jag inte kunnat göra vad jag gör
nu.

Som min förebild vänder jag mig till den nordiska gudinnan Freja. Hon representerar äventyr och mod och uppmanar till att
våga chansa för att följa hjärtats längtan. Hon är också fruktbarhetens
gudinna. Fruktbarhet handlar om att skapa liv, oavsett det är ett
fysiskt liv eller ett liv i form av att manifestera en vilja. I nuläget
är jag tacksam för den sidan av fruktbarhet som ger mig möjligheten att
forma mitt liv utifrån mitt hjärta. Jag hoppas också att en dag få ta
del av Frejas fullkomliga kraft.

Maha Freja