Det finns en dansk lärare som heter Simon Krohn som jag tycker om. Jag läser just nu hans bok “närmare något, filosofin bakom yoga”. Där skriver han om hur man tala om verkligheten utifrån olika perspektiv. Dessa olika perspektiv tolkas på helt olika sätt. Man kan beskriva sina upplevelser som verkliga upplevelser eller så kan man beskriva sina upplever som upplevelser av verkligheten.

Det första sättet att beskriva sin upplevelse refererar till en värdering om upplevelsen är verklig eller inte. Sen senare tar bort den här ”sanningsvärderingen” och tillåter alla upplevelser att ha ett eget värde i sig.

Inom yogatraditionen menar man att det finns en enda bakomliggande sanning bortom allt annat. Sanningen är en. Däremot finns det oändliga sätt att uppfatta och uppleva sanningen. Ingen upplevelse av sanningen är mer sann än någon annan. I yogan får vi upplevelser av verkligheten.

Men yogatraditionens ursprungliga strävan handlar egentligen om att uppnå sann insikt i verklighetens djupaste strukturer. Den djupaste insikten inom sitt eget medvetande. Så då handlar det egentligen inte om att uppleva verkligheten. Snarare om att finna verkligheten i sin upplevelse.