Idag har jag hållit mitt första lilla retreat i en gammal missionskyrka i
Sösdala. Jag har fått turen att ha tillgång till den här fina lokalen.
Det har vart två intensiva dagar med förberedelser och efterplock. En
lärorik helg där jag som lärare har fått möta helt nya situationer. Tack
för alla möten och för att jag får möjligheten att dela det jag kan och
för möjligheten att lära mig nya saker. Jag har så mycket framför mig
att lära och är ivrig över att all denna kunskap ska implementeras inom
mig. Här får jag jobba med mitt tålamod och acceptera att jag är ny och
oerfaren som yogalärare och söka acceptans och styrka i den kunskap jag
hittills har. Jag tackar ödmjukt mina elever för att de också har
överseende och förståelse för vart jag befinner mig i min process. Vi
befinner oss alla i olika processer och kan bara göra det bästa av det
vi har nu.