Idag ska jag hålla min första klass i Yoga Awareness på Hässleholms yogastudio. Den här klassen är inspirerad av yogaläraren Simon Krohn. I sin bok “Närmare något”, pratar han om två aspekter vi berör i vår yogapraktik; form och handling. Det vi gör när vi praktiserar asanas är att vi intar olika former. Sedan tillför vi en handling i positionen, något att fokusera vår uppmärksamhet på. Det är handlingen som bidrar till den effekt vi kan uppleva i vår yogapraktik och som är den meditativa aspekten av asanapraktiken. Min klass i Yoga Awareness har som syfte att fokusera på handlingen i positionerna. Idag kommer vi fokusera på en teknik som ger en känsla av öppenhet. Är du mer nyfiken på Simon hittar du honom här.