När man talar om organ inom naturmedicinen syftar man inte enbart till dess fysiologiska funktion utan man hänvisar också till olika emotionella och mentala kvaliteter som är kopplade till organet. Organen hör hemma i något av de olika elementen med sina olika kvaliteter. Levern och gallblåsan hör t.ex. hemma i trä-elementet. Man kan anpassa sin yogapraktik utifrån det här perspektivet. Ett trä-pass kan lämpa sig efter att man druckit alkohol, rökt eller förorenat kroppen. Det är även bra vid menstruation. Just nu har jag mens och har därför precis praktiserat yin yoga utifrån trä-elementet.

Alla organ har enligt naturmedicinen en respektive energikanal, så kallade meridianer. Levern och gallblåsans meridianer går längs insida och utsida ben. Positioner som är anpassade utifrån trä-elementet stimulerar alltså dessa meridianer och många positioner är därför höftöppnare.

Om vi ska fördjupa oss lite i vad levern mer står för inom naturmedicinen så står den för vår förmåga att välja rätt riktning i livet. Den står för själva handlingskraften och modet att följa sin väg. Det är med hjälp av leverns kraft du kan förverkliga din livsdröm. För att kunna finna din livsdröm ser och tolkar levern den nuvarande situationen. Om du vill kolla in med din lever kan du fråga dig utifrån vart du befinner dig just nu: vad är nästa steg för att närma dig din dröm?

Levern har också som uppgift att upprätthålla det fria flödet av såväl blod som kraft i kroppen, själva cirkulationen. När flödet stängs av uppstår stagnation som manifesterar sig som en obalans i kroppen, t.ex. i form av smärta. Känslor som inte kommer till uttryck kan sätta sig i kroppen. Det är därför viktigt och nödvändigt att uttrycka sina känslor för att frigöra sig från smärta och stagnation. Här kommer modet åter igen in. Detta är sådant du kan komma i kontakt med under din yogapraktik om du upplever fysisk smärta. Yogan tränar dig att se och släppa taget.

Den livsstrategi du sätter upp för dig själv bör gå i harmoni med utifrån vad du orkar med. Om du bara kör på kommer leverns kraft snabbt ta slut. Du behöver därför lyssna in och respektera dina gränser. Var stark i dig själv och din integritet. Säg stop när det blir för mycket så att du kan bevara din kraft och det fria flödet.

Här är jag i position där jag möter på mycket motstånd och får träna mig på att acceptera mina gränser.