Här kommer ett långt inlägg som ger en översikt av vad prana är. Utifrån inläggets tema är det egentligen ett ganska kort inlägg. Jag har försökt göra en sammanfattning av det kapitlet i Simon Krohn bok “närmare något” som berör prana.

Prana är ett återkommande begrepp inom yogavärlden. Ordet betyder i sin helhet andning men översätts ofta som livskraft. Det är ett oerhört brett begrepp som används med flera olika innebörder. Det som är gemensamt för de olika betydelserna är att det är ett sätt att förklara en upplevelse av flöde. Prana är inget vi kan titta på och bevisa med fakta. Det är en upplevelse av något som flödar i vår verklighet. Så det enda sättet att lära sig om prana är att känna efter och uppleva.

Flöde är något vi associerar med något positivt. Att något rör sig i en positiv riktning. Motsatsen är stagnation, det som sker när vi får en klump i magen. En mer obehaglig upplevelse. Detta var något som de gamla yogisarna uppmärksammade och använde prana som riktmärke för att nå ökad harmoni med livet. När ens handlingar, både fysiska, mentala och emotionella, kommer i harmoni med verkligheten uppstår en känsla av ökat flöde, en känsla av lätthet.

Det finns som sagt flera förklaringsmodeller om vad prana är. Ingen mer sann eller falsk utan endast olika förklaringar på upplevelser av prana. Jag tänkte börja med den mer universella förklaringen för att sedan komma ner på mer detaljerade beskrivningar.
Inom den taktiska traditionen finns en syn att hela världen är gudomlig. Denna fullkomliga gudomlighet kallas Paramasiva. Det finns sedan två aspekter av Paramasiva som är Shiva och Shakti. Shiva är det öppna passiva medvetandet och representerar den maskulina energin. Shakti är ren kraft och spontan rörelse. Hon representerar den feminina energin. Världen, som är i konstant rörelse, är alltså en manifestation an Shakti. Vi lever i hennes gudomliga flöde. Hon kan visa sig i flera olika skepnader som både är behagliga och obehagliga. Alla våra uttryck är en manifestation av Shakti och således en del av gudomligheten. Vi är gudomlighet. Det finns ingen åtskillnad mellan gott och ont, allt är bara olika nyanser av Shaktis gudomlighet. Livet är ett flöde som är större än oss själva och som i grund och botten vill oss väl. Det är större än oss själva samtidigt som vi också är detta större.

En annan förklaring talar också om prana som all rörelse i världen fast med mindre gudomlig framton. Här talar man mer om all slags rörelse i form av fysisk, emotionell och mental rörelse. Prana är också liv, ljus, värme, magnetisk och tyngdkraft. Även här förklarar man att prana genomströmmar hela universum och är en manifestation av samma energi. Energin rör på sig och är föränderlig vi kan därför påverka energins flöde och manifestering. I denna förklaringsmodell börjar man förklara hur prana rör sig i kroppen och talar om fem riktningar, eller vindar. Vi har en nedåtgående riktning från magen som har att göra med tömning av olika slag. Tarmtömning och sädestömning som exempel. I magen finns det en riktning som sköter matsmältningen och kringliggande organ. Bröstkorgen har sin riktning som relaterar till andningen. Sedan har vi en uppåtgående riktning från halsen som sköter tal och intag av luft, föda och vatten. Dessa riktningar kan alltså påverkas med olika tekniker och man kan på så vis gå in och jobba mer specifikt med ett område. Är man t.ex. väldigt hård i magen kanske riktningen i magen behöver en skjuts på vägen för att komma igång. Här kommer många andningstekniker in för att styra riktningen av prana.

Sedan har vi den kanske mest välbekanta beskrivningen inom yogatraditionen som kommer från Hatha yoga. Här beskriver man hur energin rör sig i kroppen via energikanaler, sk. nadies. Energins rörelse påverkar vår personliga utveckling. Trots att det finns beskrivningar om tusentals med nadies i kroppen är det bara tre man lyfter upp och beskriver. Dessa tre löper från botten av ryggraden och upp till huvudet. På vänster sida har vi en nadi som kallas Ida och till höger har vi Pingala. Ida sägs representera den feminina energin och Pingala den maskulina. De är varandras motsatser. Inne i själva ryggraden går Susumna, som är den viktigaste av dem alla. Det är här kundalinin kan resa sig. Nu kommer det kanske en massa ytterligare begrepp som jag här inte ger någon förklaring till då detta är menat att förklara prana. I den här förklaringen menar man att prana rör sig via nadis genom kroppen.

Sedan finns det tekniker som kan balansera Ida och Pingala eller stimulera den ena eller den andra om sådant behov finns. För att kundalini ska kunna resa sig genom Susumna krävs att Ida och Pingala är i balans. Och här kommer vi då även i kontakt med begreppet chakra eftersom våra charken ligger längs med ryggraden. För att prana ska kunna flöda fritt genom Susumna behöver även våra chakran vara fria från blockeringar. Här kommer den terapeutiska delen av yogan in. Våra chakran relaterar till olika mänskliga emotionella, mentala och fysiologiska aspekter. Så för att balansera våra chakran behöver vi gå in och arbeta terapeutiskt med respektive chakra. Detta är nödvändigt för att kunna skapa ett fritt flöde längs Susumna där kundalini kan resa sig. För detta finns flertal tekniker och det låter som ett ganska gediget arbete, eller hur?

Jag har som sagt försökt komprimera ihop en förklaring av vad prana kan innebära. Kanske detta gav dig en tydligare bild eller så fick du bara mer frågor. Det går lika bra vilket som 🙂 Ju mer vi lär oss desto fler frågor får vi.