Jag tillhör en av dem som när jag började praktisera yoga hade en väldigt traditionell syn på yoga. Det var också mitt andliga sökande som drog mig till yogan och den fysiska delen av praktiken var inte lika relevant för mig. När yogan sedan började sprida sig i västvärlden och började undervisas på gym och olika studios kände jag ett starkt motstånd till det. Min rädsla för att yoga skulle tappa sin andliga kärna och endast bli en fysisk ytlig ny träningsform påverkade mitt motstånd. Det enorma genombrott som yoga fått i västvärlden fanns ingen chans att stoppa och är en naturlig del av den moderna utvecklingen. Även jag har betydligt förändrat mitt förhållningssätt till yoga och öppnat upp för nya perspektiv jämfört med när jag började praktisera. Och tur är väl det 🙂

Samtidigt tycker jag fortfarande det känns viktigt att titta på den traditionella synen och se vad vi kan ta med oss därifrån in i vår praktik idag. I de gamla hathayoga-texterna kan man läsa mycket om prana. Prana som begrepp känns för mig väldigt levande och påverkar mitt sätt att se på mig själv och omvärlden. Det är något subtilt som är omöjligt att bevisa men som kan upplevas på flera nivåer. I de äldre texterna finns det väldigt detaljerade beskrivningar av upplevelser av prana. Jag går igång på det och för mig händer det något inom mig som gör att jag helt enkelt köper det.

Så hur kan vi då sammanlänka den moderna hathayogan, som handlar om något så jordnära som kroppsliga yogaställningar, med det traditionella indiska energiarbetet som beskrivs i de gamla hathayoga-texterna? I den traditionella praktiken fokuserade man på att få prana att flöda fritt och beskrev tekniker för hur man kan göra det. Asanas är en av många vägar mot upplevelsen av ökat fritt flöde av prana i kroppen.

Så vad gör asanas? Dess syfte är att positionera oss till en bra kroppshållning, för när vi har bra kroppshållning främjar vi känslan av flöde och frihet i kroppen. En dålig kroppshållning gör det motsatta, det ger en känsla av begränsning och stagnation. Asanas kan därför vara ett kraftfullt sätt att arbeta mot att få prana att flöda mer fritt i kroppen, så länge yogaställningen skapar en bra positionering. Det spelar mindre roll hur avancerad eller enkel yogaställningen är, eller hur vig du är. Det intressanta är om yogaställningen skapar en bra positionering. Det vi vill åt i vår asanapraktik är att öka förutsättningarna för prana att flöda fritt i kroppen.

Praktiserar man mer avancerade yogaställningar kan vighet, styrka och teknik vara ett hjälpmedel för att nå bra positionering, men det är inte den avancerade yogaställningen som är själva målet. Syftet är att uppnå en bra positionering för att öka det fria flödet av prana. Detta gör vi i yogaställningarna genom att tänja de muskler som är för korta, stärka de muskler som är för svaga och genom att träna ens känsla och förståelse för positionering. När man upplever bra positionering känner man helt naturligt att det känns bra. Det kan kännas som att kroppen öppnar upp sig. Man känner sig stark och stabil och kan uppleva en större känsla av inre flöde. När det sker vet man att man duger precis som man är.

Så för att behålla visdomen från den traditionella praktiken är det väsentligt vilken intention man lägger in i sin praktik och hur man utför den. Det är inte teknikerna i sig som är avgörande. Man har själv en avgörande roll för vilken effekt yoga kan bidra med i ens liv. Det jag personligen tycker är svårt är hur jag kan ta med mig den upplevelse som jag skapar på mattan med mig in i vardagen. På mattan känner jag ofta av ett ökat flöde av prana genom bra positionering och att jag duger precis som jag är. Sen i vardagen kan jag lätt trilla tillbaks och komma på mig själv med mina framåtlutande axlar och känslan av att känna mig mindre värd än andra. Det är en konstant träning att komma tillbaka till om och om igen. Men ju oftare man skapar känslan av fritt flöde och frihet desto mer kommer den känslan ta plats i livet.