Den senaste tiden har jag kommit i kontakt med flera samtal kring om känslor och framför allt bekräftelse och självkänsla och känner att jag skulle vilja lyfta det ämnet lite. Bekräftelsebehov är ju något vi alla har men det finns lite olika typer av bekräftelse som har en mer eller mindre hälsosam inverkan på oss. Bekräftelsebehov grundar sig egentligen i ett väldigt grundläggande och basalt behov av att bli sedd. Vi vill bli sedda för att känna att vi räcker till, att vi duger som vi är. Jag tycker det är oerhört fascinerande att små nyfödda bebisar faktiskt dör om ingen tittar på dem när de föds. De behöver bli sedda för att existera. Detta är ett sunt och behov som bär med något väldigt fint med sig, att vi genom varandra bekräftar varandras existens och varande. Denna typ av bekräftelse behöver inte vara i form av ord utan kanske snarare mer består av en seende och mötande blick som bekräftar: jag ser dig.

Men sedan kan det här behovet när det inte är tillfredsställd, vilket det ju sällan är för de flesta av oss, bli ett sökande efter beröm eller någon annan form av mer negativ uppmärksamhet för att bli bekräftad. Det där bekräftelsebehovet som grundar sig i att man inte upplever sig själv vara tillräckligt bra som man är. Den typen av bekräftelsebehov är inte längre hälsosam.

Jag tycker det här är relevant i yogan då yogan är en praktik som syftar till att blicka in i oss själva och att kunna titta på oss själva med acceptans, att se att vi duger som vi är. och det tror jag många kan uppleva i sin yogapraktik. Men det är också lätt att även här ramla in i en jämförelse då man tittar sig runt i rummet och kanske jämför sig med andra och tycker att man inte är ”lika bra” som de andra. Därför vill jag lyfta detta för att förstärka att yogapraktiken är din praktik och ingen annans och ingen annan är bättre än du för att den kanske kan en position bättre. Ibland ger jag lite utmaningar under klassen och jag önskar då att ni tar det som något roligt och inte en jämförelse i prestation. Yoga är för mig allt annat än prestation, även om det kan vara roligt att behärska olika positioner.

Kom hela tiden tillbaks till dig själv, påminn dig själv om att du är tillräcklig. Det är en av huvudprinciperna med yogapraktiken, ett rum fritt från värderingar där du får lov att vara i dig själv och uppleva dig själv precis som du är.