Jag tänker ofta att man behöver finns balans i livet för att må bra. Men vad innebär egentligen balans? Själva ordet i sig har en innebörd som lätt antyder att man ska lika mycket av olika saker. Fast det kanske inte riktigt är vad det handlar om. Upplevelsen av balans och faktiskt balans blir två skilda saker.

Den känsla som balans skapar är en känsla av förnöjsamhet; att vara tillfreds. En känsla som kan vara väldigt skön att vila i. Men behöver man ha jämvikt av livets olika ingredienser för att uppleva det? Det finns olika områden i livet man spontant kanske tänker på när man pratar balans. T.ex. egen tid med sig själv i relation till tiden man spenderar med andra eller på jobbet. Balans mellan vila och aktivitet och balans mellan intellekt och hjärta. Detta är saker jag själv pratar om och uppmuntrar till att man bör leva efter. Och att jag tror det är nödvändigt för att må bra. Sen kan upplevelsen av att ha balans i de här olika områdena se väldigt olika ut från person till person oavsett hur den faktiska balansen ser ut. Och upplevelsen tror jag är mer avgörande än den faktiska balansen. Sen har vi ibland en felaktig bild av vår upplevelse och kan lura oss själva till att livet känns balanserad, fastän vi står på kanten och är på väg att trilla över. Då har vi inte balans.

Samtidigt som balans är något jag har velat skapa i mitt liv har jag också under större delen av mitt liv vart en person som velat uppleva saker starkt. Jag har sökt mig till mer extrema förhållanden för att känna mig levande. Jag tycker trots allt att livet är till för att upplevas och inte något att bara balanserat förhålla sig till. Det blir som lite tråkigt. Låt känslostormarna komma och känn vad det innebär att vara människa. Både de ångestfyllda upplevelserna och de fullkomligt njutbara upplevelserna. Sen kan jag säga att jag ofta har hamnat ur balans i den här stunderna. Men jag hittar tillbaka och på så vis tänker jag att jag ända har en grundläggande balans som jag återkommer till.

För det som gör att du kan tillåta dig själv flöda med i livet fast ändå uppleva balans ligger främst i hur du förhåller dig allt som sker. Att kunna vara i upplevelsen med klara och vakna ögon, medan du svajar fram och tillbaka och inte trillar över kanten, gör att du har balans. Att på något plan förstå att du inte kommer uppnå ditt behov av tillfredställelse genom en specifik upplevelse. Men att du ändå kan få vara i den upplevelsen enbart för upplevelsens egenvärde.

Det landar kanske någonstans i att tillåta sig själv följa med och att livet inte behöver befinna sig i en konstant balans hela tiden där du har jämvikt mellan aktivitet och vila. Men ta tillvara på stunderna där du har möjlighet till återhämtning och se till att vara i dem. Sen kan du ge av din fulla energi när den är nödvändig. Livet är inte antingen eller utan livet kommer hela tiden att svaja fram och tillbaka. Sedan behöver du fortfarande ta ansvar över ditt egna (och andras) liv. Det är alltid du själv som ansvarar för att skapa upplevelsen av balans. Det finns därför en poäng tycker jag att se över sitt liv och kanske omvärdera förändringar man kan göra för att finna en ökad upplevelse av balans. Det är inte en upplevelse som bara infinner sig utav sig självt tror jag utan det kan behövas vissa förändringar i livet för att landa i den. Det handlar kort och gott om att fördela sin energi ”rätt”.

Namaste