Jag har hittat en podd som jag tycker väldigt mycket om som heter ”Björn och Navid”. De samtalar helt anspråkslöst om livet på ett sätt som för mig är väldigt tilltalande och inspirerande. När jag funderar på vad jag ska skriva om som är yogarelaterat kan det lätt landa i att det ska handla om något tekniskt som är specifikt just för yoga. Men yoga handlar i slutändan om livet och att ta med sig det man har möjlighet att komma i kontakt med på mattan ut i livet. Därför känns det som att ventilera det som handlar om livet kanske är det mest värdefulla att skriva om även när det handlar om yoga.

Det var också en del av min utbildning att tolka yogafilosofiska texter utifrån ett modernt perspektiv. På min naturterapeutiska utbildning var samtalet om livet en oerhört stor del då det är utifrån människans liv man ställer en naturmedicinsk diagnos. Och detta verkar vara något människor saknar väldigt mycket; att prata om livets alla nyanser. I dagsläget är det nog ännu viktigare än vad det någonsin vart, eftersom vi lever i ett samhälle som lyfter upp individualism. Baksidan med det är att vi kan känna oss väldigt ensamma och hamna i en upplevelse av att vi är ensamma med att känna och tänka som vi gör. Men så är det inte. Vi delar alla upplevelser av ångest, separation, smärta och förvirring.

Så klart glädjefyllda tillstånd också men det är kanske inte de tillstånden vi känner oss ensamma i. Det är fortfarande ämnen som är lika värdefulla att diskutera och lyfta fram och som bidrar till känslan av gemenskap. För jag tänker att det är själva anledningen till varför vi behöver ventilera livets frågor – så vi kan bevara känslan av tillhörighet. Genom den tillhörigheten kan vi stärka varandra.