Jag tänkte den här terminen prata lite om yogafilosofi utifrån Sinom Krohns bok “Närmare något – filosofin bakom yoga”. Detta är det första underlaget jag kommer dela med er.

Yogapraktiken erbjuder en väg in i de djupare lagren av en själv. Man skapar ett utrymme där man får möjlighet att blicka inåt. När vi gör det kan det leda till upplevelser av genuin frihet och samhörighet samtidigt som man kan komma i kontakt med begränsande mönster man lagt sig till med under livet.

I yogan jobbar man utifrån två polariteter, som de flesta känner till som yin och yang. De skapar tillsammans en helhet som varandras motsatser i ett samarbete. Vi har t.ex aktivitet kontra avslappning. När vi praktiserar yoga och även i det vanliga livet vill vi att dessa motpoler ska verka tillsammans. När den här föreningen sker så kommer vi närmre vår sanna natur.

I den yogiska filosofin så pratar man om EN stor sanning. Men kan inte beskriva den här sanningen på ett sätt för perspektiven på sanningen är många då allt är mänskliga tolkningar av den enda stora sanningen man hänvisar till. De yogiska texterna beskriver sina tolkningar av sanningen till största del baserade på upplevelser av verkligheten.

Det här sättet skiljer sig ganska mycket från oss här i väst som gärna lutar sig tillbaks på vad vi menar är verkliga upplevelser. Men jag tänker att alla upplevelser är verkliga utifrån den personens upplevelse. Däremot är yogans traditionella mål att sträva efter att uppnå sann insikt i verklighetens djupaste struktur. Alltså DEN verkliga upplevelsen/sanningen. Men vägen dit baserar sig främst på upplevelsebaserad verklighet än faktiskt konkreta verkliga upplevelser.

Yogatekniker är alltså utformade utifrån den här intentionen och de kan påverka en väldigt kraftfullt. Det är möjligt att komma i kontakt med känslor eller upplevelser vi annars inte kommer i kontakt med i vardagen. Det är antagligen de här små glimtarna som gör att yogan har fått sitt uppsving här i väst. Det finns en inneboende längtan inom oss att uppleva den här djupare samhörigheten.