Blog Image

Blogg

Trä-elementet

Nordisk naturmedicin Posted on 19 Feb, 2018 13:06

När man talar om organ inom naturmedicinen syftar man inte enbart till dess fysiologiska funktion utan man hänvisar också till olika emotionella och mentala kvaliteter som är kopplade till organet. Organen hör hemma i något av de olika elementen med sina olika kvaliteter. Levern och gallblåsan hör t.ex. hemma i trä-elementet. Man kan anpassa sin yogapraktik utifrån det här perspektivet. Ett trä-pass kan lämpa sig efter att man druckit alkohol, rökt eller förorenat kroppen. Det är även bra vid menstruation. Just nu har jag mens och har därför precis praktiserat yin yoga utifrån trä-elementet.

Alla organ har enligt naturmedicinen en respektive energikanal, så kallade meridianer. Levern och gallblåsans meridianer går längs insida och utsida ben. Positioner som är anpassade utifrån trä-elementet stimulerar alltså dessa meridianer och många positioner är därför höftöppnare.

Om vi ska fördjupa oss lite i vad levern mer står för inom naturmedicinen så står den för vår förmåga att välja rätt riktning i livet. Den står för själva handlingskraften och modet att följa sin väg. Det är med hjälp av leverns kraft du kan förverkliga din livsdröm. För att kunna finna din livsdröm ser och tolkar levern den nuvarande situationen. Om du vill kolla in med din lever kan du fråga dig utifrån vart du befinner dig just nu: vad är nästa steg för att närma dig din dröm?

Levern har också som uppgift att upprätthålla det fria flödet av såväl blod som kraft i kroppen, själva cirkulationen. När flödet stängs av uppstår stagnation som manifesterar sig som en obalans i kroppen, t.ex. i form av smärta. Känslor som inte kommer till uttryck kan sätta sig i kroppen. Det är därför viktigt och nödvändigt att uttrycka sina känslor för att frigöra sig från smärta och stagnation. Här kommer modet åter igen in. Detta är sådant du kan komma i kontakt med under din yogapraktik om du upplever fysisk smärta. Yogan tränar dig att se och släppa taget.

Den livsstrategi du sätter upp för dig själv bör gå i harmoni med utifrån vad du orkar med. Om du bara kör på kommer leverns kraft snabbt ta slut. Du behöver därför lyssna in och respektera dina gränser. Var stark i dig själv och din integritet. Säg stop när det blir för mycket så att du kan bevara din kraft och det fria flödet.

Här är jag i position där jag möter på mycket motstånd och får träna mig på att acceptera mina gränser.Nordisk chakraresa

Nordisk naturmedicin Posted on 03 Jan, 2018 08:54

Är du nyfiken på
att resa genom kroppen med hjälp av runornas kraft? Ikväll håller jag en
nordisk chakraresa på Infinite Yoga i Malmö kl. 17.30. Vi kommer
utforska runornas ljudvibration till respektive chakra.

Bjarka-runanFreja

Nordisk naturmedicin Posted on 24 Nov, 2017 15:23

Tänk att jag äntligen har börjat manifestera mitt yrkesliv efter mitt
hjärta.. det var många andra vägar som behövde prövas först.. men nu
har resan börjat. Jag är så tacksam för alla möjligheter som öppnas upp
och för det stöd jag får av min sambo Jonas. Min ekonomi är just nu näst
intill obefintlig och utan honom hade jag inte kunnat göra vad jag gör
nu.

Som min förebild vänder jag mig till den nordiska gudinnan Freja. Hon representerar äventyr och mod och uppmanar till att
våga chansa för att följa hjärtats längtan. Hon är också fruktbarhetens
gudinna. Fruktbarhet handlar om att skapa liv, oavsett det är ett
fysiskt liv eller ett liv i form av att manifestera en vilja. I nuläget
är jag tacksam för den sidan av fruktbarhet som ger mig möjligheten att
forma mitt liv utifrån mitt hjärta. Jag hoppas också att en dag få ta
del av Frejas fullkomliga kraft.

Maha FrejaHösten & Luftelementet

Nordisk naturmedicin Posted on 31 Oct, 2017 21:33

Nu är tiden här för oss att släppa taget. Löven faller till marken och växtligheten börjar vissna. Dagarna blir kortare och mörkret kommer närmre. Kraften dras nedåt, tillbaks mot jorden. Det är den tid på året vi står närmast döden. Hela naturen förbereder sig för att dö. I en människas livscykel är detta ålderdomens tid. Vi bär nu på all visdom och erfarenhet vi samlat på oss under livet. Nu är det dags för den att spridas vidare genom att dela med sig och släppa taget. För mig handlar detta just nu om att jag jobbar för att släppa taget om mina tvivel på mig själv och att tro på att min visdom är värdefull att dela med sig av.

Vi befinner oss under hösten nära gränslandet mellan liv och död. Hösten är därför andens tid. Anden är nära och närvarande. Jag tycker man känna det i luften. Den är frisk och vital, så som jag föreställer mig att anden känns. Passa på att andas djupt och låt dig fyllas av andens kraft när den finns så nära. Enligt naturmedicinen är det anden som fyller oss med inspiration (in spirit). Det organ som är kopplat till luftelementet är lungorna, vilket förtydligar kopplingen till andetaget och anden. Andetaget är det första som sker när vi föds och det sista som lämnar oss när vi dör. Gå därför ut i naturen och andas. Låt dig fyllas av andens kraft och inspiration. Släpp taget om sånt du inte längre behöver. Frigör dig från gammal tyngd. Kontemplera över vad som verkligen betyder något för dig i livet. Du kan göra detta genom att gå ut och sätta dig vid ett trä. Ta med dig ett papper och en penna. Titta på naturen runt omkring dig och fråga dig själv vad som verkligen är värdefullt? Vad kan du släppa taget om? Skriv ner dina tankar. När vi kan formulera våra tankar i ord får de ett tydligare innehåll.