Blog Image

Blogg

Prana

Yoga Posted on 20 Feb, 2018 13:13

Här kommer ett långt inlägg som ger en översikt av vad prana är. Utifrån inläggets tema är det egentligen ett ganska kort inlägg. Jag har försökt göra en sammanfattning av det kapitlet i Simon Krohn bok “närmare något” som berör prana.

Prana är ett återkommande begrepp inom yogavärlden. Ordet betyder i sin helhet andning men översätts ofta som livskraft. Det är ett oerhört brett begrepp som används med flera olika innebörder. Det som är gemensamt för de olika betydelserna är att det är ett sätt att förklara en upplevelse av flöde. Prana är inget vi kan titta på och bevisa med fakta. Det är en upplevelse av något som flödar i vår verklighet. Så det enda sättet att lära sig om prana är att känna efter och uppleva.

Flöde är något vi associerar med något positivt. Att något rör sig i en positiv riktning. Motsatsen är stagnation, det som sker när vi får en klump i magen. En mer obehaglig upplevelse. Detta var något som de gamla yogisarna uppmärksammade och använde prana som riktmärke för att nå ökad harmoni med livet. När ens handlingar, både fysiska, mentala och emotionella, kommer i harmoni med verkligheten uppstår en känsla av ökat flöde, en känsla av lätthet.

Det finns som sagt flera förklaringsmodeller om vad prana är. Ingen mer sann eller falsk utan endast olika förklaringar på upplevelser av prana. Jag tänkte börja med den mer universella förklaringen för att sedan komma ner på mer detaljerade beskrivningar.
Inom den taktiska traditionen finns en syn att hela världen är gudomlig. Denna fullkomliga gudomlighet kallas Paramasiva. Det finns sedan två aspekter av Paramasiva som är Shiva och Shakti. Shiva är det öppna passiva medvetandet och representerar den maskulina energin. Shakti är ren kraft och spontan rörelse. Hon representerar den feminina energin. Världen, som är i konstant rörelse, är alltså en manifestation an Shakti. Vi lever i hennes gudomliga flöde. Hon kan visa sig i flera olika skepnader som både är behagliga och obehagliga. Alla våra uttryck är en manifestation av Shakti och således en del av gudomligheten. Vi är gudomlighet. Det finns ingen åtskillnad mellan gott och ont, allt är bara olika nyanser av Shaktis gudomlighet. Livet är ett flöde som är större än oss själva och som i grund och botten vill oss väl. Det är större än oss själva samtidigt som vi också är detta större.

En annan förklaring talar också om prana som all rörelse i världen fast med mindre gudomlig framton. Här talar man mer om all slags rörelse i form av fysisk, emotionell och mental rörelse. Prana är också liv, ljus, värme, magnetisk och tyngdkraft. Även här förklarar man att prana genomströmmar hela universum och är en manifestation av samma energi. Energin rör på sig och är föränderlig vi kan därför påverka energins flöde och manifestering. I denna förklaringsmodell börjar man förklara hur prana rör sig i kroppen och talar om fem riktningar, eller vindar. Vi har en nedåtgående riktning från magen som har att göra med tömning av olika slag. Tarmtömning och sädestömning som exempel. I magen finns det en riktning som sköter matsmältningen och kringliggande organ. Bröstkorgen har sin riktning som relaterar till andningen. Sedan har vi en uppåtgående riktning från halsen som sköter tal och intag av luft, föda och vatten. Dessa riktningar kan alltså påverkas med olika tekniker och man kan på så vis gå in och jobba mer specifikt med ett område. Är man t.ex. väldigt hård i magen kanske riktningen i magen behöver en skjuts på vägen för att komma igång. Här kommer många andningstekniker in för att styra riktningen av prana.

Sedan har vi den kanske mest välbekanta beskrivningen inom yogatraditionen som kommer från Hatha yoga. Här beskriver man hur energin rör sig i kroppen via energikanaler, sk. nadies. Energins rörelse påverkar vår personliga utveckling. Trots att det finns beskrivningar om tusentals med nadies i kroppen är det bara tre man lyfter upp och beskriver. Dessa tre löper från botten av ryggraden och upp till huvudet. På vänster sida har vi en nadi som kallas Ida och till höger har vi Pingala. Ida sägs representera den feminina energin och Pingala den maskulina. De är varandras motsatser. Inne i själva ryggraden går Susumna, som är den viktigaste av dem alla. Det är här kundalinin kan resa sig. Nu kommer det kanske en massa ytterligare begrepp som jag här inte ger någon förklaring till då detta är menat att förklara prana. I den här förklaringen menar man att prana rör sig via nadis genom kroppen.

Sedan finns det tekniker som kan balansera Ida och Pingala eller stimulera den ena eller den andra om sådant behov finns. För att kundalini ska kunna resa sig genom Susumna krävs att Ida och Pingala är i balans. Och här kommer vi då även i kontakt med begreppet chakra eftersom våra charken ligger längs med ryggraden. För att prana ska kunna flöda fritt genom Susumna behöver även våra chakran vara fria från blockeringar. Här kommer den terapeutiska delen av yogan in. Våra chakran relaterar till olika mänskliga emotionella, mentala och fysiologiska aspekter. Så för att balansera våra chakran behöver vi gå in och arbeta terapeutiskt med respektive chakra. Detta är nödvändigt för att kunna skapa ett fritt flöde längs Susumna där kundalini kan resa sig. För detta finns flertal tekniker och det låter som ett ganska gediget arbete, eller hur?

Jag har som sagt försökt komprimera ihop en förklaring av vad prana kan innebära. Kanske detta gav dig en tydligare bild eller så fick du bara mer frågor. Det går lika bra vilket som 🙂 Ju mer vi lär oss desto fler frågor får vi.Trä-elementet

Nordisk naturmedicin Posted on 19 Feb, 2018 13:06

När man talar om organ inom naturmedicinen syftar man inte enbart till dess fysiologiska funktion utan man hänvisar också till olika emotionella och mentala kvaliteter som är kopplade till organet. Organen hör hemma i något av de olika elementen med sina olika kvaliteter. Levern och gallblåsan hör t.ex. hemma i trä-elementet. Man kan anpassa sin yogapraktik utifrån det här perspektivet. Ett trä-pass kan lämpa sig efter att man druckit alkohol, rökt eller förorenat kroppen. Det är även bra vid menstruation. Just nu har jag mens och har därför precis praktiserat yin yoga utifrån trä-elementet.

Alla organ har enligt naturmedicinen en respektive energikanal, så kallade meridianer. Levern och gallblåsans meridianer går längs insida och utsida ben. Positioner som är anpassade utifrån trä-elementet stimulerar alltså dessa meridianer och många positioner är därför höftöppnare.

Om vi ska fördjupa oss lite i vad levern mer står för inom naturmedicinen så står den för vår förmåga att välja rätt riktning i livet. Den står för själva handlingskraften och modet att följa sin väg. Det är med hjälp av leverns kraft du kan förverkliga din livsdröm. För att kunna finna din livsdröm ser och tolkar levern den nuvarande situationen. Om du vill kolla in med din lever kan du fråga dig utifrån vart du befinner dig just nu: vad är nästa steg för att närma dig din dröm?

Levern har också som uppgift att upprätthålla det fria flödet av såväl blod som kraft i kroppen, själva cirkulationen. När flödet stängs av uppstår stagnation som manifesterar sig som en obalans i kroppen, t.ex. i form av smärta. Känslor som inte kommer till uttryck kan sätta sig i kroppen. Det är därför viktigt och nödvändigt att uttrycka sina känslor för att frigöra sig från smärta och stagnation. Här kommer modet åter igen in. Detta är sådant du kan komma i kontakt med under din yogapraktik om du upplever fysisk smärta. Yogan tränar dig att se och släppa taget.

Den livsstrategi du sätter upp för dig själv bör gå i harmoni med utifrån vad du orkar med. Om du bara kör på kommer leverns kraft snabbt ta slut. Du behöver därför lyssna in och respektera dina gränser. Var stark i dig själv och din integritet. Säg stop när det blir för mycket så att du kan bevara din kraft och det fria flödet.

Här är jag i position där jag möter på mycket motstånd och får träna mig på att acceptera mina gränser.Yoga Awareness

Yoga Posted on 31 Jan, 2018 12:26

Idag ska jag hålla min första klass i Yoga Awareness på Hässleholms yogastudio. Den här klassen är inspirerad av yogaläraren Simon Krohn. I sin bok “Närmare något”, pratar han om två aspekter vi berör i vår yogapraktik; form och handling. Det vi gör när vi praktiserar asanas är att vi intar olika former. Sedan tillför vi en handling i positionen, något att fokusera vår uppmärksamhet på. Det är handlingen som bidrar till den effekt vi kan uppleva i vår yogapraktik och som är den meditativa aspekten av asanapraktiken. Min klass i Yoga Awareness har som syfte att fokusera på handlingen i positionerna. Idag kommer vi fokusera på en teknik som ger en känsla av öppenhet. Är du mer nyfiken på Simon hittar du honom här.En halv dag med yoga

Yoga Posted on 28 Jan, 2018 18:30

Idag har jag hållit mitt första lilla retreat i en gammal missionskyrka i
Sösdala. Jag har fått turen att ha tillgång till den här fina lokalen.
Det har vart två intensiva dagar med förberedelser och efterplock. En
lärorik helg där jag som lärare har fått möta helt nya situationer. Tack
för alla möten och för att jag får möjligheten att dela det jag kan och
för möjligheten att lära mig nya saker. Jag har så mycket framför mig
att lära och är ivrig över att all denna kunskap ska implementeras inom
mig. Här får jag jobba med mitt tålamod och acceptera att jag är ny och
oerfaren som yogalärare och söka acceptans och styrka i den kunskap jag
hittills har. Jag tackar ödmjukt mina elever för att de också har
överseende och förståelse för vart jag befinner mig i min process. Vi
befinner oss alla i olika processer och kan bara göra det bästa av det
vi har nu.Filosofi

Yoga Posted on 27 Jan, 2018 10:13

Det finns en dansk lärare som heter Simon Krohn som jag tycker om. Jag läser just nu hans bok “närmare något, filosofin bakom yoga”. Där skriver han om hur man tala om verkligheten utifrån olika perspektiv. Dessa olika perspektiv tolkas på helt olika sätt. Man kan beskriva sina upplevelser som verkliga upplevelser eller så kan man beskriva sina upplever som upplevelser av verkligheten.

Det första sättet att beskriva sin upplevelse refererar till en värdering om upplevelsen är verklig eller inte. Sen senare tar bort den här ”sanningsvärderingen” och tillåter alla upplevelser att ha ett eget värde i sig.

Inom yogatraditionen menar man att det finns en enda bakomliggande sanning bortom allt annat. Sanningen är en. Däremot finns det oändliga sätt att uppfatta och uppleva sanningen. Ingen upplevelse av sanningen är mer sann än någon annan. I yogan får vi upplevelser av verkligheten.

Men yogatraditionens ursprungliga strävan handlar egentligen om att uppnå sann insikt i verklighetens djupaste strukturer. Den djupaste insikten inom sitt eget medvetande. Så då handlar det egentligen inte om att uppleva verkligheten. Snarare om att finna verkligheten i sin upplevelse.Gott nytt år!

Yoga Posted on 06 Jan, 2018 17:34

2018 är här och snart drar det nya årets yogaterminen igång. Jag ska bara först göra en lite resa till Bali och komma hem med ny inspiration 🙂

Terminen börjar den 29/1 med lite rabatterade gottigheter. De två första veckorna är det gratis prova på första gången. Sedan kan man även köpa ett 5-kort för endast 500 kr. Här är affischen.Nordisk chakraresa

Nordisk naturmedicin Posted on 03 Jan, 2018 08:54

Är du nyfiken på
att resa genom kroppen med hjälp av runornas kraft? Ikväll håller jag en
nordisk chakraresa på Infinite Yoga i Malmö kl. 17.30. Vi kommer
utforska runornas ljudvibration till respektive chakra.

Bjarka-runanRyggraden

Yoga Posted on 09 Dec, 2017 11:12

Idag tänkte jag uppmärksamma ryggraden lite extra. Ryggraden är väldigt central inom yogan på flera sätt. Dels rent anatomiskt då vi utgår från ryggradens rörlighet i våra positioner och muskler som fäster vid ryggraden. Sedan har vi ryggmärgen, som går genom ryggraden via den kanal som kotorna skapar, som tillsammans med hjärnan utgör det centrala nervsystemet. Massvis med nervceller skickar alltså ut signaler härifrån. Och rent energiskt finns det knytpunkter längs ryggraden där energisträngar som flödar i kroppen möts, så kallade chakran. Många spännande saker händer i vår ryggrad smiley

Om vi tittar lite på ryggradens rörlighet så använder vi oss inom yogan av framåtböjningar, bakåtböjningar, rotationer och sidböjningar. Hur mycket rörlighet som finns i ryggraden beror på hur kotorna förhåller sig till varandra när ryggraden rör sig. Vi har som mest rörlighet i halskotorna. Det är ganska tydligt när man gör nackrullningar. Hals och nacke kan röra sig åt alla håll. Sen kan man se det som att rörligheten minskar ju längre ner längs ryggraden du kommer. Bröstryggen har fortfarande mycket rörlighet, längdryggen mindre, korsryggen och svanskotan rör sig väl i princip inte alls.

När vi arbetar med rotationer i yogan bör man därför vara medveten om, och tänka på, att en rotation sker från bröstryggen. Inte ländryggen som man kanske annars kan tro, då det rent visuellt kan se ut som att det är där rörelsen sker. T.ex i en liggande vridning bör du vara extra uppmärksam på att rotationen sker i bröstryggen. I övrigt gäller alltid att skapa längd i ryggraden innan du går in i en position, oavsett det är en framåtböj, bakåtböj, sidböj eller rotation. Kotorna vill ha utrymme mellan sig för att kunna andas ordentligt.

Jag tänker i alla positioner att det är bröstryggen som leder rörelsen. Framåt, bakåt, åt sidan eller i en rotation. Genom att skapa längd i ryggraden så skapar du ett litet lyft av bröstryggen som du tar med dig in i positionen. Tänk också på att alltid dra in naveln samtidigt som du behåller din naturliga kurva i ländryggen. Åh, det är så mycket man ska tänka på! Men det skapar också flera dimensioner av medvetenhet och kroppskännedom i din praktik.

Sedan var det det här med chakra. Det finns mycket att säga om chakra och det får kanske bli ett ytterligare inlägg. Men kort och gott så menar man inom yoga (och andra filosofier) att vi har energisträngar som flödar i hela kroppen. De går ut i fingrarna och tårna och upp i ansiktet och huvudet. Dessa energisträngar har samlingspunkter via en energikanal som går längs ryggraden, sushumna nadi. Knutpunkterna kallas för chakra och sägs relatera till olika fysiologiska, mentala och emotionella egenskaper. Man kan därför genom att arbeta med att balansera sina chakran förlösa olika blockeringar i kroppen. Som sagt, det är ett helt ämne för sig som helt klart är värt att utforska. Vi skulle kunna göra en chakrameditation på en av mina klasser här nu innan jul smiley« PreviousNext »